Els Caputxins, del claustre monàstic al pati de l’asil

Fundat el convent de Tortosa el 1607, consta que es posava la primera pedra de la seva església a l’any 1614 dedicada a Sant Joan Evangelista, a l’indret de la “roca de la llebreta”.

El convent a extramurs és un exemple més del desenvolupament de la ciutat conventual, amb el cenobi dels caputxins passarà una cosa semblant al de Jesús. Situat en la carretera de l’Aldea i de la creu de la Petja, farà que al seu voltant es comenci a urbanitzar. Un exemple molt clar del poder d’aquests monestirs seran com el que s’ubica al seu voltant agafa el seu nom, en aquest cas en concret i que encara perdura fins als nostres dies: tenim el nom del barranc, que passa pel seus peus, el nom del raval (zona propera a l’actual carrer de Barcelona) i tota la zona de muntanya adjacent plena de casetes disseminades.

Amb el pas del temps i les guerres el convent ha estat ensorrat i construït diferents vegades. Amb l’ocupació de la ciutat per part de les tropes franceses al 1810, el monestir va ser completament arrasat i la comunitat  refugiada dintre els murs de ciutat, a la capella de Sant Felip Neri. El 1833 la comunitat començarà la restauració, que no veuran acabada per la exclaustració que van patir el 1835.


Aquest edifici inacabat serà reconvertit en asil l’any 1879 i cedit a les Germanetes dels Pobres activitat que va perdurar durant cent anys fins al 1985, moment en que es va fer càrrec el Bisbat de Tortosa. La Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, sent actualment  gestionada pel les Germanes de la Nostra Senyora de la Consolació.

Nosaltres s’aturarem als 100 anys que va ser asil dels pobres. Moment en que trobem fotos i poder conèixer com era el pati a inicis del segle passat, temps en que es reprèn l’activitat de l’edifici.  Un pati rectangular i de proporcions amplies, amb tres costats faltant la del costat sud i dues galeries adintelades, actualment encara es conserva tot i que molt adaptat a la nova funció de l’espai.Gràcies a la recopilació que fan els amics de Baix Ebre i Montsià Antics podem tenir una visió de com era aquest patí. Són retalls de premsa en el qual se ens mostra actes benèfics:

- La primera fotografia ens explica que bellas señoritas  evidentment de famílies distinguides i riques de Tortosa feien els seus donatius, una obra que estava sufragada per la Societat de Pescadors de Sant Pere, foto dels anys 20.
- La segon fotografia ens explica com un grup de gent de la Congregació Mariana de Roquetes, porta menjar a l’asil, és l’any 1922.Tot i així tenim el privilegi de poder veure la visió dibuixada del primer edifici monàstic dels Caputxins de la ciutat. Es tracta d’un dibuix de Siur de Beaulieu del 1694. Un edifici força reeixit, amb una església que sembla força gran amb nau central i capelles laterals, a més del campanar, un gran claustre a la part posterior i un hort tapiat a la part de tramuntana.
Fragment del plànol, extret del web de la Cartoteca Digital.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...